Một thoáng núi Bài thơ

Thú vui kayaking trên vịnh
Hòn Gà Chọi (Hòn Trống mái)
Một góc vịnh Hạ Long

Bất chợt lướt insta và thấy bức ảnh check-in này, mình tự hỏi đã bao lâu chưa quay lại đây…

07/04/2019 –  Đỉnh núi Bài thơ, TP Hạ Long

COMMENTS