Hồ trái tim giữa vịnh Hạ Long

Một thoáng núi Bài thơ
Bữa tối huyền ảo tại Hang Trống – vịnh Hạ Long
Nắng lên trên vịnh #1
Một địa điểm không có thực trên vịnh Hạ Long nhưng thật thú vị với trí tưởng tưởng của tác giả bức ảnh này.

COMMENTS