Hồ trái tim giữa vịnh Hạ Long

Thú vui kayaking trên vịnh
Nắng lên trên vịnh #3
Mưa bay Cửa Vạn
Một địa điểm không có thực trên vịnh Hạ Long nhưng thật thú vị với trí tưởng tưởng của tác giả bức ảnh này.

COMMENTS