Quảng Ninh công bố 38 sản phẩm du lịch mới: Leo núi Bài Thơ, đua thuyền buồm

Một thoáng núi Bài thơ
Check-in núi Bài Thơ, địa điểm sống ảo nhất vịnh Bắc bộ
Chiều về trên đỉnh Bài Thơ

Nhằm phục vụ du khách và phát triển du lịch, Quảng Ninh sẽ xây dựng, khai thác thêm 38 sản phẩm du lịch mới ngay trong năm 2023. Trong số này có những sản phẩm được du khách chờ đợi từ khá lâu.

COMMENTS