Nắng lên trên vịnh #1

Đường bao biển Hạ Long đẹp nhất miền Bắc qua góc nhìn flying cam
Hoàng hôn về trên đường bao biển Hạ Long
Hang Sửng Sốt ngày nắng lên

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi nhặt chút nắng say rồi về

Nắng say trên mái tóc thề

(Yêu lấy nằng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS