Nắng lên trên vịnh #1

Nắng lên trên vịnh #3
Hoàng hôn về trên đường bao biển Hạ Long
Một góc vịnh Hạ Long

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi nhặt chút nắng say rồi về

Nắng say trên mái tóc thề

(Yêu lấy nằng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS