Nắng lên trên vịnh #1

Đêm Hạ Long huyền ảo
Bữa tối huyền ảo tại Hang Trống – vịnh Hạ Long
Một thoáng núi Bài thơ

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi nhặt chút nắng say rồi về

Nắng say trên mái tóc thề

(Yêu lấy nằng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS