Nắng lên trên vịnh #1

Nắng lên trên vịnh #3
Hòn Gà Chọi (Hòn Trống mái)
Mưa bay Cửa Vạn

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi nhặt chút nắng say rồi về

Nắng say trên mái tóc thề

(Yêu lấy nằng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS