Đêm về trước Cung thiếu nhi

Chiều về trên đỉnh Bài Thơ
Hồ trái tim giữa vịnh Hạ Long
Một thoáng núi Bài thơ

COMMENTS

%d bloggers like this: