Đêm về trước Cung thiếu nhi

Đêm Hạ Long huyền ảo
Cầu Bãi cháy về đêm
Hồ trái tim giữa vịnh Hạ Long

COMMENTS

%d bloggers like this: