Nắng lên trên vịnh #2

Thiếu nữ đón hoàng hôn trên đảo Soi Sim
Nắng lên trên vịnh #3
Chiều về trên đỉnh Bài Thơ

Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi, nhặt lá rồi say nắng vàng

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS