Nắng lên trên vịnh #2

Cầu Bãi cháy về đêm
Một góc vịnh Hạ Long
Hòn Gà Chọi (Hòn Trống mái)

Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi, nhặt lá rồi say nắng vàng

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

 

Hướng dẫn tổng quan tham quan vịnh Hạ Long

COMMENTS

%d bloggers like this: