Nắng lên trên vịnh #2

Thú vui kayaking trên vịnh
Chiều về trên đỉnh Bài Thơ
Một thoáng núi Bài thơ

Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi, nhặt lá rồi say nắng vàng

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS