Nắng lên trên vịnh #2

Đêm về trước Cung thiếu nhi
Nắng lên trên vịnh #3
Một góc vịnh Hạ Long

Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi, nhặt lá rồi say nắng vàng

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS