Nắng lên trên vịnh #2

Đường bao biển Hạ Long đẹp nhất miền Bắc qua góc nhìn flying cam
Mưa bay Cửa Vạn
Hoàng hôn về trên đường bao biển Hạ Long

Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây

Nắng vàng nhuộm lá vàng đây

Tình ơi, nhặt lá rồi say nắng vàng

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

 

COMMENTS