Nắng lên trên vịnh #3

Nắng lên trên vịnh #2
Thú vui kayaking trên vịnh
Thiếu nữ đón hoàng hôn trên đảo Soi Sim

Xanh xao đôi mắt với đời 

Mắt gôm lấy nắng nhộm lời yêu thương 

Nắng ngập ngừng bước bên đương

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

COMMENTS