Nắng lên trên vịnh #3

Khám phá Hạ Long qua những bức ảnh cưới siêu ngôn tình (Phần 1)
Đường bao biển Hạ Long đẹp nhất miền Bắc qua góc nhìn flying cam
Nắng lên trên vịnh #2

Xanh xao đôi mắt với đời 

Mắt gôm lấy nắng nhộm lời yêu thương 

Nắng ngập ngừng bước bên đương

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

COMMENTS