Nắng lên trên vịnh #3

Một thoáng núi Bài thơ
Mưa bay Cửa Vạn
Chiều về trên đỉnh Bài Thơ
Hướng dẫn tổng quan tham quan vịnh Hạ Long

COMMENTS

Khám phá
Hạ
Long

Kinh nghiệm 2019

Bạn muốn đi chơi ở Hạ Long và thăm vịnh nhưng không biết thông tin như thế nào? Chi phí ra sao? Và còn hàng tá câu hỏi khác?

Bạn sắp đến Hạ Long nhưng chưa biết chọn khách sạn và ăn uống ở đâu?

%d bloggers like this: