Nắng lên trên vịnh #3

Một thoáng núi Bài thơ
Hòn Gà Chọi (Hòn Trống mái)
Đêm Hạ Long huyền ảo

Xanh xao đôi mắt với đời 

Mắt gôm lấy nắng nhộm lời yêu thương 

Nắng ngập ngừng bước bên đương

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

COMMENTS