Nắng lên trên vịnh #3

Cầu Bãi cháy về đêm
Đêm về trước Cung thiếu nhi
Nắng lên trên vịnh #2

Xanh xao đôi mắt với đời 

Mắt gôm lấy nắng nhộm lời yêu thương 

Nắng ngập ngừng bước bên đương

(Yêu lấy nắng vàng – Đăng Từ)

Hướng dẫn tổng quan tham quan vịnh Hạ Long

COMMENTS

%d bloggers like this: