Cầu Bãi cháy về đêm

Phát sốt với loạt ảnh kinh dị trong hang Sửng Sốt theo đúng nghĩa đen
Nắng lên trên vịnh #3
Thú vui kayaking trên vịnh

Chuyên mục: Thơ ba xu

Đà nẵng có danh Cầu Rồng,

Vĩnh Long – Mỹ Thuận lồng lộng hiên ngang.

Long Biên cổ kính Tràng An,

Bãi Cháy xứ Hạ âm vang khắp trời.

COMMENTS