Cầu Bãi cháy về đêm

Nắng lên trên vịnh #2
Hoàng hôn về trên đường bao biển Hạ Long
Nắng lên trên vịnh #1

Chuyên mục: Thơ ba xu

Đà nẵng có danh Cầu Rồng,

Vĩnh Long – Mỹ Thuận lồng lộng hiên ngang.

Long Biên cổ kính Tràng An,

Bãi Cháy xứ Hạ âm vang khắp trời.

COMMENTS