Đêm Hạ Long huyền ảo

Mưa bay Cửa Vạn
Cafe sáng với biển đảo Soi Sim
Hang Sửng Sốt ngày nắng lên

COMMENTS

%d bloggers like this: