Một góc vịnh Hạ Long

Hòn Gà Chọi (Hòn Trống mái)
Nắng lên trên vịnh #1
Cầu Bãi cháy về đêm
Góc nhìn từ trên cao một góc vịnh Hạ Long

COMMENTS